Delta 3/2013

Jak wyznaczyć odległość Ziemia–Księżyc?