Delta 10/2014

Kafelkowanie prostokątów i grafy planarne