Marcin Kotowski: strona autora

Kafelkowanie prostokątów i grafy planarne

Hipoteza Kakeyi

Jak wyznaczyć liczbę π za pomocą zderzeń?