Delta 10/2010

Jak wyznaczyć liczbę π za pomocą zderzeń?