Delta 4/2015

Pudełko Smoluchowskiego, losowe ruchy w grafie i egzopeptydazy