Delta 2/2016

Czy trzeba dowodzić rzeczy oczywistych?