Delta 3/2017

(Trudne) początki myśli empirycznej w trzynastowiecznej Europie