Mikołaj Jędrusiak: strona autora

(Trudne) początki myśli empirycznej w trzynastowiecznej Europie

Kilka słów o flogistonie, czyli o tym, jak błędna teoria przyniosła nauce wiele pożytku

Atomy i cząsteczki chemiczne

Listy do księżniczki niemieckiej