Delta 7/2017

Abakus – najstarsze urządzenie rachunkowe