Delta 1/2018

Okręgi Boromeuszy, czyli matematyk rozplątuje supełki