Delta 7/2019

Nieoczekiwane zastosowania szeregu harmonicznego