Delta 10/2020

Kosinus kąta mrówczą pracą wyznaczany