Delta 8/2022

Współczynniki wielomianów na okręgu jednostkowym kręcą się, kręcą się