Delta 12/2022

Paradoks informacyjny a zasady zachowania w fizyce