Adam Kujawski: strona autora

Odwrócenie frontu fali świetlnej

Ćwierćwiecze lasera

Interferencja światła