Adam Piwocki: strona autora

Uogólniony wzór Eulera dla wielościanów

O wielościanach większych i mniejszych