Adam Sobiczewski: strona autora

Polon był pierwszy

Jądra atomowe o egzotycznym składzie

Nagroda Nobla z fizyki 1975 r.