Aleksy Schubert: strona autora

Jak nie wierzyć w liczby rzeczywiste?

Aleksy Schubert prowokuje do refleksji nad istnieniem liczb rzeczywistych

Logika implikacji

Aleksy Schubert opisuje trudności z intuicyjnym pojmowaniem prawdziwości implikacji oraz to, jak temu można zaradzić

Na ścieżce rezolucji