Andrzej Rotkiewicz: strona autora

O największej znanej liczbie pierwszej

Zadanie Catalana

O „wielkim twierdzeniu Fermata”