Andrzej Twardowski: strona autora

O pomiarze ciepła właściwego