Antoni Kuszell: strona autora

Synteza termojądrowa

Prosty model ilustrujący problem termodynamicznej strzałki czasu

Fale uderzeniowe

O Grekach, Trojanach i wybuchach gwiazd nowych

Powierzchnie stałych ruchu w dynamice

Zegar chemiczny

Mechaniczny model spontanicznego naruszenia symetrii

Fale eksplodujące

Zjawiska nieliniowe w fizyce. Samotna fala