Bartosz Naskręcki: strona autora

Jej wysokość krzywa eliptyczna

Bartosz Naskręcki wytacza ciężkie, algebraiczne działa przeciwko niewinnej zagadce z owocami