Fatemeh Hossein-Nouri: strona autora

Jak wykryć statki kosmiczne Obcych?

Fatemeh Hossein-Nouri tłumaczy jak za pomocą fal grawitayjnych moglibyśmy odkrywać rozwinięte cywilizacje pozaziemnskie