Grzegorz Rządkowski: strona autora

Sinusy, iloczyny i sumy

O zbieżności ciągów sum Reimanna, wzorach Stirlinga, Wallisa i ...

Kącik olimpijski