Henryk Pawłowski: strona autora

Kącik olimpijski

Kącik olimpijski

Kącik olimpijski

Kącik olimpijski

Twierdzenie Ptolemeusza, twierdzenie Carnota i ciekawostka

Kącik olimpijski

O równowazności dwóch słynnych nierówności

O nierówności Cauchy’ego i pewnym jej uogólnieniu