Ireneusz Nowak: strona autora

Astrofotografia głębokiego nieba. Część I – teoretyczna

Ireneusz Nowak wprowadza nas w świat astrofotografii

Astrofotografia głębokiego nieba. Część II – techniczna

Ireneusz Nowak kontynuuje opowieść o astrofotografii tłumacząc jak opracować zdjęcie nocnego nieba