Iwo Białynicki-Birula: strona autora

Prawdopodobieństwo, informacja i zasady nieoznaczoności

Matematyka a fizyka

Narodziny teorii kwantów (II)

Narodziny teorii kwantów

Dualizm korpuskularno-falowy

Czy mechanika to matematyka, czy fizyka?

Logika kwantowa