Jan Turczynowicz: strona autora

Nawijanie miodu

Jan Turczynowicz i Radost Waszkiewicz opisują doświadczenia z przywieraniem miodu do obracającego się tzw. miodownika