Jarosław Piotrowski: strona autora

Akustyczna symulacja kryształów fotonowych