Jerzy Dryzek: strona autora

Kwant krętu pola elektromagnetycznego

Mała Delta

Moment pędu pola elektromagnetycznego