Jerzy Geresz: strona autora

Czy umiemy obliczać pierwiastek kwadratowy?

O odręcznym wykreślaniu funkcji y=x

Esej o pękaniu błony mydlanej