Jonatan Gutman: strona autora

Dynamiki i cięcia

Jonatan Gutman opisuje zastosowania teorii układów dynamicznych do opisywania zjawisk przyrodniczych i społecznych