Juliusz Domański: strona autora

Dziwne działanie otworu o zmiennej średnicy

Mała Delta

Księżycowe niebo i figury Lissajous