Karol Borsuk: strona autora

O geometrii wewnętrznej

Twórca współczesnej geometrii – Mikołaj Łobaczewski

O geometrii wewnętrznej

O Zygmuncie Janiszewskim

O geometrii wewnętrznej

Co to jest teoria retraków