Kazimierz Szymiczek: strona autora

Sumy kwadratów wielomianów i funkcji wymiernych

O aproksymacjach diofantycznych

Zasada lokalno-globalna