Krzysztof Oleś: strona autora

Skracanie w uogólnieniach

Twierdzenie bez założeń?

O pewnej trudności w rysowaniu odcinków