Lech Stawikowski: strona autora

Ciągi jednomonotoniczne, funkcje supermodularne i nierówności