Maciej Pylak: strona autora

Kryształy Pauliego, czyli o tym, że cząstki kwantowe lubią samotność

Maciej Pylak opisuje struktury złożone z cząstek podlegających zakazowi Pauliego