Marcin Wierzbiński: strona autora

Binarne wyszukiwanie po wyniku

Ewa Gołaszewska i Marcin Wierzbiński pokazują zastosowanie wyszukiwania binarnego przy wchodzeniu na wieżę

Strategia w grze w kamyki

Dagna Czubla i Marcin Wierzbiński pokazują jak w ciekawy sposób uogólnić zadanie, które pojawiło się na maturze próbnej z informatyki

O pewnym modelu zawijania białek

Alessandro Crimi, Karolina L. Tkaczuk i Marcin Wierzbiński zastanawia się jak wyznaczyć optymalne zwinięcie bialka w przestrzeni

Problem Skolema

Marcin Wierzbiński szuka zera w ciągach określonych liniową rekurencją