Marek W. Gutowski: strona autora

Najlepiej dopasowana prosta?

Marek W. Gutowski wyznacza najlepszą liniową zależność przy pomocy rachunku na interwałach

Zjawiska SF

Siła rachunków interwałowych

O średnich i wariancjach

O zdolności rozdzielczej

O mierzeniu linijką

Arytmetyka interwałowa, czyli kiedy x*x != x^2