Marek Pfützner: strona autora

Przygoda z meteorem

Marek Pfützner opowiada o wykonaniu zdjęcia meteoru i wyznaczeniu miejsca jego wejścia w atmosferę

Z kamerą wśród egzotycznych nuklidów

Czym prawa strona różni się od lewej?

Jak wyprodukować najcięższe pierwiastki?