Mariusz Skałba: strona autora

Janek matematyk

Mariusz Skałba przybliża rozterki młodego studenta, przy okazji prezentując ciekawe, teorioliczbowe zagadnienie

List do redakcji: Jak rysować styczne do krzywej x3 + y2 = 1 i Odpowiedź Mariusza Skałby

Mariusz Skałba w odpowiedzi na list dociekliwego czytelnika zagłębia się w teorioliczbowe rozważania

Pierwszy stopień do raju

Mariusz Skałba pisze o pewnych konsekwencjach pewnika wyboru

Co słychać u ubogich krewnych?

Mariusz Skałba śledzi związki między nobliwymi liczbami pierwszymi i powszechniejszymi sumami dwóch kwadratów

Popularne książki Sierpińskiego

Mariusz Skałba poleca uwadze książki napisane przez Wacława Sierpińskiego

Tupot małych kroczków albo żart historii

Mariusz Skałba streszcza stan wiedzy dotyczącej rozstrzygania rozwiązywalności wielomianowych równań diofantycznych

Spokojnie, to tylko wielomian

Mariusz Skałba dowodzi istnienia pewnego osobliwego zbioru

Lepszy papier w garści i źle zatemperowany ołówek

Mariusz Skałba przedstawia przewagę zwykłej kartki papieru nad matematycznym złotem

Nigdy Cię nie zobaczę?

Ziemiolubne liczby i ulotne reszty

Mały Gauss

Jak wyciągnąć √2 modulo n?

Twierdzenia Fermata różnej wielkości

Złociaków nigdy dosyć

Liczby pierwsze jako niewiadome

Najłatwiejsze zadanie?

Reszta jest dziełem człowieka, czyli Fermat i inni

Niewymierność sqrt(2) i jeszcze większe niemożliwości

Naprawdę ciekawa gra

Pochwała nieskończoności?

O pewnym problemie z elementarnej teorii liczb