Martyna Kobus: strona autora

Czy to, co widzisz, jest tym, co jest?

Martyna Kobus zastanawia się czy nasza percepcja odzwierciedla strukturę świata, który istnieje niezależnie od niej?

Jak się mierzy nierówności społeczno-ekonomiczne?