Mateusz Scharmach: strona autora

Ciągi Dolda i punkty periodyczne

Grzegorz Graff i Mateusz Scharmach analizują pewien szczególny typ ciągów, przy okazji uogólniając Małe Twierdzenie Fermata na macierze kwadratowe