Mirosław Lachowicz: strona autora

Samotność i liczby

Mirosław Lachowicz szuka w "Samotności liczb pierwszych" analogii między losem dwojga ludzi a liczbami pierwszymi

„Experyment” z nieskończonością

Mirosław Lachowicz dzieli się swoimi refleksjami dotyczącymi nieskończoności i doświadczeniami z jej popularyzacji

Matematyka i literatura: J.M. Coetzee

Mirosław Lachowicz opowiada o matematycznych aspektach prozy J. M. Coetzee'go

Fibonacci prawie wszędzie

Mirosław Lachowicz sprawdza kto, kiedy i do czego wykorzystywał liczby Fibonacciego

Matematyka i życie: punkty przegięcia

Mirosław Lachowicz zwraca uwagę na doniosły charakter punktów przegięcia w modelowaniu matematycznym

Biomatematyka, instrukcja obsługi

Mirosław Lachowicz dzieli się swoimi (i nie tylko swoimi) przemyśleniami dotyczącymi modelowania matematycznego

Intuicja matematyczna w Raju?

Mirosław Lachowicz dopatruje się związków "Boskiej Komedii" ze strukturami matematycznymi

Matematyka jest strukturą świata?

Nieskończoność – nieskończenie użyteczna

Matematyka stosowana i mechanika

Dziwny atraktor Lorenza

"Paradoksy" symetrii czasowej