Paweł Tomasz Pęczkowski: strona autora

Zjawisko Aharonova–Bohma

Interferencja fullerenów

Kwantowe efekty grawitacji