Piotr Skowron: strona autora

Tyrania większości: Jak budżet partycypacyjny w Polsce dyskryminuje mniejszości

Grzegorz Pierczyński i Piotr Skowron opisują sprawiedliwą metodę wyboru projektów w budżecie partycypacyjnym

Małżeństwa, zaręczyny i algorytmy stabilnego dopasowania, czyli nowy wspaniały świat, w którym nikt nikogo nie zdradza

Piotr Skowron przedstawia teoretycznie optymalny algorytm dobierania się w pary

Proporcjonalność bez partii politycznych

System wyborczy Chamberlina–Couranta