Piotr Tomczak: strona autora

Topologiczne przejścia fazowe

Aleksandra Napierała-Batygolska i Piotr Tomczak omawiają metody teoretycznego opisywania różnych typów namagnesowania w materiałach i przejść między nimi