Piotr Wołowik: strona autora

Maksymalizacja zysków zarządzanego kapitału w różnych typach gier ekonomiczno–hazardowych