Renata Jurasińska: strona autora

Wspomnienie o Andrzeju Fryszkowskim

Nim obliczysz, pomyśl!

Kryptarytmy, czyli arytmetyka słów

Co to jest matematyka rekreacyjna?

Krzyżówki liczbowe

Arytmetyka szkieletowa